Bí quyết tính tuổi con cái phụ thuộc của nhà đầu tư EB-5

Nếu con cái nhà đầu tư đã 22 tuổi vào thời điểm đơn I-526 được chấp thuận nhưng hạn mức visa EB-5 trong năm đó vẫn còn và thời gian thụ lý đơn I-526 kéo dài đến 18 tháng thì theo công thức

Theo luật EB-5 hiện tại, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi (chưa kết hôn) của nhà đầu tư sẽ thuộc diện người phụ thuộc và được phép sang Mỹ định cư cùng cả gia đình. Câu hỏi đặt ra là, tuổi tác của người con cần xác định tại thời điểm nào? Vào lúc nhà đầu tư nộp đơn I-526, tại thời điểm I-526 được chấp thuận hay là giai đoạn I-829? Để trả lời chính xác câu hỏi này, nhà đầu tư cần tìm hiểu về Đạo luật bảo vệ tư cách pháp lý của trẻ em (CSPA).

Được ban hành năm 2002, Đạo luật CSPA là quy chuẩn xác định tuổi của con cái phụ thuộc trong trường hợp người con “quá tuổi” (tức là lớn hơn 21) do quá trình xét duyệt hồ sơ kéo dài. Theo luật CSPA, độ tuổi của đối tượng này được xác định theo công thức: lấy số tuổi của người con vào thời điểm hồ sơ I-526 được chấp thuận (với điều kiện hạn mức visa EB-5 trong năm đó vẫn còn) trừ đi thời gian thụ lý hồ sơ. Nếu tính công thức trên mà kết quả đứa trẻ dưới 21 tuổi thì chúng sẽ đủ điều kiện trở thành người phụ thuộc.

Ví dụ: Nếu con cái nhà đầu tư đã 22 tuổi vào thời điểm đơn I-526 được chấp thuận nhưng hạn mức visa EB-5 trong năm đó vẫn còn và thời gian thụ lý đơn I-526 kéo dài đến 18 tháng thì theo công thức trên, độ tuổi của người con chỉ mới là 20 năm và 6 tháng. Vì vậy, người con này vẫn được xét là đối tượng phụ thuộc.

Trước đây, visa EB-5 được xử lý liên tục, do đó không cần thiết phải sử dụng công thức trên. Thời điểm cần quan tâm duy nhất là ngày bắt đầu nộp đơn I-526. Nếu con cái nhà đầu tư dưới 21 tuổi tại thời điểm đó thì xem như thỏa điều kiện.

Tuy nhiên, do lượng hồ sơ tồn đọng tăng nhanh qua từng năm đã khiến việc xét duyệt kéo dài, ảnh hưởng đến độ tuổi của con cái phụ thuộc. Thế nên, việc cho ra đời công thức CSPA được xem như tiêu chuẩn tính tuổi con cái phụ thuộc một cách chuẩn xác và công bằng nhất cho gia đình nhà đầu tư.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *