Tin Di Trú Mỹ

Những sự thật về người Việt đầu tiên đến Hoa Kỳ

Tại đây, ông tục huyền với một người phụ nữ họ Phan và sinh được hai người con trai, đặt tên là Lê Xuân Lãm

Sở di trú Mỹ điều chỉnh quy định về tạo việc làm năm mới

Sở Di Trú Mỹ điều chỉnh nguyên tắc phỏng vấn và tiêu chí miễn trừ phỏng vấn đối với hồ sơ Chuyển đổi tình trạng

20 Đặc điểm của dự án EB-5 từ NYCRC cần nắm rõ

Amazon bán các mặt hàng có sẵn trên kệ của các cửa hàng thuộc Amazon như khăn giấy trong khi Fresh Direct cung cấp thức

Một số ý nghĩa việc lùi ngày đối với nhà đầu tư Việt Nam

Trường hợp các nhà đầu tư và con cái của họ có quốc tịch khác ngoài Việt Nam, họ có thể đủ điều kiện cho

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì thẻ xanh của thường trú nhân

Hỗ trợ năng lượng, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho gia đình có thu nhập thấp (LIHEAP) Sở di trú Mỹ

Nhà Đầu Tư EB-5 nên thực tế hơn trong giai đoạn nhạy cảm

Nhiều nhà đầu tư do chưa hiểu rõ về quy định backlog, cũng như quy trình xét duyệt hồ sơ EB-5 nên bị hấp dẫn