Kiến thức bổ ích về dự án riêng, tự quản lý cho hồ sơ EB-5

Thời gian chuẩn bị tất cả hồ sơ pháp lý cho một dự án tự vận hành thường mất nhiều tháng và nhà đầu tư phải ở liên tục tại Mỹ để thực hiện các vấn đề trên trước khi có thể nộp .

Dự án riêng, tự quản lý cho hồ sơ EB-5 là dự án mà theo đó nhà đầu tư tự mở một công ty mới và vận hành công việc kinh doanh của mình. Việc kinh doanh này phải đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình EB-5. Điển hình, mục đích sử dụng vốn phải phần lớn dành cho việc tạo ra 10 việc làm cho công dân Mỹ, đầu tư tối thiểu 500.000 USD nếu công ty nằm ở vùng TEA (targeted employment area) hoặc 1 triệu USD nếu nằm ngoài vùng TEA.

Việc tạo ra đủ số việc làm phải được chứng minh trước đó và tiếp tục duy trì sau 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ xanh có điều kiện. Lãi lỗ trong kinh doanh không đóng vai trò quan trọng trong việc xin xóa điều kiện thẻ xanh mà là việc sử dụng vốn và tạo ra việc làm.


Các yêu cầu chính cần có trước khi xem xét hồ sơ có đầy đủ, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn EB-5 hay không:

Trước khi luật sư EB-5 xem xét hồ sơ có đầy đủ, hoàn chỉnh để sẵn sàng cho 1 hồ sơ EB-5 thì dự án cần có giấy tờ chứng minh các yếu tố sau:

Công ty thành lập là công ty mới hay đầu tư vào công ty cũ. Nếu đầu tư vào công ty cũ thì phải là công ty có nguy cơ phá sản và được thành lập trước 1994.
Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia quản lý công ty.
Phải có cấu trúc công ty, cấu trúc quản lý, cấu trúc vốn…
Phải có dự án kinh doanh hoàn chỉnh trong đó có dự toán tạo việc làm, dự toán tài chính trong 5 năm.
Có tất cả các giấy phép và hợp đồng kinh tế liên quan như hợp đồng thuê đất, hợp đồng nhượng quyền thương mại, giấy phép kinh doanh, giấy phép an toàn thực phẩm, giấy phép bán đồ uống có cồn, giấy phép TEA, hợp đồng kinh tế với các bên cung ứng hàng, đối tác…
Phải có hợp đồng đầu tư, phương án đầu tư.
Phải có điều lệ vận hành doanh nghiệp.
Bằng chứng nhà đầu tư đã đầu tư vào công ty với số tiền 500.000 USD hay 1 triệu USD có nguồn gốc rõ ràng.
Các công việc trên đòi hỏi sự chuẩn bị, tư vấn từ các chuyên gia tài chính, CPA và luật sư chuyên về dự án EB-5. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần tham vấn một số chuyên gia trong lĩnh vực mình làm để có báo cáo thẩm định thị trường trước khi quyết định đầu tư. Quá trình trên thường mất nhiều tháng để chuẩn bị vì đòi hỏi phải tổng hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Các yếu tố trên chỉ áp dụng cho dự án EB-5, riêng việc chứng minh nguồn tiền 500.000 USD hay 1 triệu USD đều áp dụng như nhau cho bất kỳ loại dự án nào.

Các điểm yếu và rủi ro của loại dự án tự vận hành:

Nhà đầu tư phải có đủ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực mình muốn làm để quản lý một dự án, một công ty theo luật và theo văn hóa Mỹ.
Tất cả việc sử dụng vốn, cơ cấu công ty, nhân sự…đều phải tuân thủ theo quy chuẩn của chương trình EB-5 dẫn đến việc thiếu sự “linh động” khi cần.
Yêu cầu tạo ra số việc làm đủ để xóa điều kiện của thẻ xanh sau 2 năm sẽ tạo ra áp lực trong kinh doanh. Khi tình hình kinh doanh không đi đúng hướng thì bắt buộc phải giảm nhân sự và dẫn đến việc không đủ điều kiện để xóa điều kiện cho thẻ xanh.
Vốn đầu tư có thể tăng thêm nhiều lần so với dự kiến ban đầu thay vì chỉ đầu tư 500.000 USD như các dự án thông qua trung tâm quản lý vùng.
Khi kinh doanh không hiệu quả cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất tiền và mất thẻ xanh.
Thời gian chuẩn bị tất cả hồ sơ pháp lý cho một dự án tự vận hành thường mất nhiều tháng và nhà đầu tư phải ở liên tục tại Mỹ để thực hiện các vấn đề trên trước khi có thể nộp hồ sơ EB-5.
Đối với dự án tự vận hành, nhà đầu tư phải tự gánh chịu tất cả rủi ro có thể xảy ra thay vì được đảm bảo bằng tài sản của dự án nếu là dự án thông qua trung tâm quản lý vùng.
Loại dự án này thích hợp với ai:

Không quan trọng thẻ xanh cho gia đình, mục đích chính là kinh doanh.
Dư dả thời gian để có thể ở Mỹ nhiều tháng (trước khi nộp hồ sơ EB-5).
Có kiến thức về lĩnh vực mình làm và am hiểu luật pháp, kế toán, tài chính, văn hóa Mỹ.
Có kinh nghiệm điều hành công ty theo chuẩn của Mỹ.
Có đủ khả năng ngoại ngữ để đọc tài liệu và giao tiếp với đối tác Mỹ.
Có tài sản gấp nhiều lần dự án định đầu tư (sẵn sàng chấp nhận lỗ hoặc phá sản).
IMM Group có văn phòng tại Mỹ tập trung nhiều luật sư, chuyên gia tài chính, CPA và các chuyên gia EB-5 để tư vấn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng từng bước đạt được các quy chuẩn của dự án EB-5 tự vận hành.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *