công việc cho người định cư mỹ

Làm thế nào để nhanh hoà nhập cuộc sống khi định cư Mỹ ?

Là một nước có diện tích lớn thứ 3 trên thế giới và với khoảng 290 triệu dân có nguồn gốc từ nhiều nơi khác